Przejdź do treści głównej

Zaplanuj październik z Funduszami Europejskimi


2018-10-01 13:08

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalendarzy-planerów, które umożliwią Ci zbudowanie planu działań na najbliższy miesiąc.

Na październik zaplanowaliśmy dla Ciebie 9 nowych konkursów, w ramach których będziesz mógł otrzymać dofinansowanie m.in. na projekty zwiększajace dostępność usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3, przedsięwzięcia zwiazane z gospodarką odpadami a także na wsparcie dla przedsiębiorców oraz wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, to jak zwykle przygotowaliśmy dla Ciebie szeroki zakres tematyczny, od prawa zamówień publicznych, poprzez zajęcia z kontroli w projektach oraz rozliczania projektów, aż po standardy dostępności.

Kalendarz-planer na październik 2018

W planerze warto zaznaczyć sobie daty planowanych szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych:

 • 01.10. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 02.10. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 05.10. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020;
 • 09.10. Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 12.10.  Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu z działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa;
 • 12.10. Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów z działań 4.1 Odnawialne źródła energii, 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – typ 4;
 • 15.10. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 23.10. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 30.10.  Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 30.10. – Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS)
 • 31.10. Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dopóki konkretne szkolenie nie zostanie oficjalnie ogłoszone w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – powyższe terminy należy traktować jako orientacyjne.

Nowe nabory wniosków w październiku:

 • 01.10. rozpoczynamy nabór wniosków w II rundzie konkursu z poddziałania:

  • 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT Subregionu Centralnego.

 • 29.10. rozpoczynamy nabór wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 8.1.1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego,
  • 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – RIT Subregionu Północnego,
  • 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

 • 30.10. rozpoczynamy nabór wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego.

 • 31.10. rozpoczynamy nabór wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 3.1.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – ZIT Subregionu Centralnego,
  • 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Południowego.

Również planery na kolejne miesiące 2018 roku są już dostępne do pobrania w dziale: Plakaty, ulotki, foldery.

Zapraszamy do pobierania kalendarzy i udziału w planowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, a także składania wniosków w nadchodzących naborach!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś