Przejdź do treści głównej

Zaplanuj listopad z Funduszami Europejskimi


2018-10-31 07:16

Zapraszamy do skorzystania z naszych kalendarzy-planerów, które umożliwią Ci zbudowanie planu działań na najbliższy miesiąc.

Na listopad zaplanowaliśmy 9 nowych konkursów, w ramach których będzie można otrzymać dofinansowanie m.in. na kursy i szkolenia dla dorosłych, zainteresowanych nabyciem lub poprawą kompetencji z zakresu języków obcych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto, rozpoczniemy nabory wniosków o dofinansowanie projektów budowy i wyposażenia infrastruktury naukowo-badawczej oraz zakładów utylizacji odpadów komunalnych.

W listopadzie wystartuje również pierwszy konkurs w ramach przedsięwzięcia "Silesia pod błękitnym niebem". Wnioskodawcy będą mogli złożyć wnioski o dofinansowanie projektów wspierajacych prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach. Działania B+R dotowane z przedsiewzięcia "Silesia pod błękitnym niebem" muszą mieć na celu poprawę jakości powietrza w województwie śląskim i komercjalizację wypracowanych rozwiązań.

Natomiast jeżeli jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami, to może być dla Ciebie ostatnia okazja w tym roku na udział w takowym. Tegoroczny cykl szkoleniowy zakończymy 7 listopada zajęciami z zakresu kontroli, nieprawidłowości, nadużyć finansowych i zasady trwałości w projektach EFRR. Wciąż jednak będziemy organizować szkolenia i warsztaty z przygotowania i składania wniosku w LSI 2014 oraz spotkania informacyjne dotyczące ogłaszanych naborów.

Kalendarz-planer na listopad 2018

W planerze warto zaznaczyć sobie daty planowanych szkoleń, warsztatów i spotkań informacyjnych:

 • 05.11. Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFRR);
 • 07.11. Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe oraz zasada trwałości w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 07.11. Spotkanie informacyjne dotyczące konkursów z poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz 9.2.4 Rozwój usług społecznych. Konkursy wspierające działania wynikajace z LSR obejmujacych obszary wiejskie i rybackie;
 • 19.11.  Warsztaty dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS);
 • 27.11.  Realizacja i rozliczanie projektów infrastrukturalnych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
 • 30.11. Szkolenie dotyczące przygotowania i złożenia wniosku o płatność w Lokalnym Systemie Informatycznym (EFS) spotkanie zostało przesunięte na 4 grudnia 2018 r.

Dopóki konkretne szkolenie nie zostanie oficjalnie ogłoszone w zakładce: Weź udział w szkoleniach i konferencjach – powyższe terminy należy traktować jako orientacyjne.

Nowe nabory wniosków w listopadzie:

 • 29.11. rozpoczynamy nabór wniosków z działania:

  • 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach;

 • 30.11. rozpoczynamy nabory wniosków w konkursach z poddziałań:

  • 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza;
  • 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego;
  • 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego;
  • 11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego;
  • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Południowego;
  • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego;
  • 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Północnego;
  • 11.4.3. Kształcenie ustawiczne – konkurs.

Również planery na kolejne miesiące 2018 roku są już dostępne do pobrania w dziale: Plakaty, ulotki, foldery.

Zapraszamy do pobierania kalendarzy i udziału w planowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych, a także składania wniosków w nadchodzących naborach!

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś