Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamykanie projektów współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 (rozliczanie końcowe projektu, trwałość projektu)


od 2022-06-08 [09:00] do 2022-06-08 [15:00]
Data publikacji: 2022-05-09 08:46

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnym 8 czerwca w Katowicach.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  8 czerwca 2022 r. (środa)
O której: 9:00-15:00
Jak: szkolenie stacjonarne, Katowice

Tematyka szkolenia– m.in.:

  • końcowy wniosek o płatność,
  • typowe błędy w trakcie rozliczeń końcowych,
  • uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe,
  • archiwizacja dokumentacji dotyczącej projektu,
  • zasady utrzymania trwałości projektów, w tym: trwałość finansowa, instytucjonalna, projekty współfinansowane z EFS, EFRR; inwestycje infrastrukturalne, inwestycje produkcyjne, wydatki w ramach cross-financingu;
  • wskaźniki produktu i rezultatu, utrzymanie i monitorowanie wskaźników.

Prowadzący

Michał Byliniak- trener, kontroler, konsultant, szkoleniowiec, realizator projektów finansowanych ze środków UE. Absolwent Europeistyki na Uniwersytecie Warszawskim, praktyk. Od 2004 r. realizator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Od 2008 r. szkoleniowiec w zakresie realizacji projektów, metodologii projektowej, współpracownik Komisji Europejskiej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Autor publikacji, ekspertyz, opinii
z zakresu realizacji projektów. Szkoli wnioskodawców i beneficjentów, opiekunów projektów, kontrolerów. Ekspert ds. Funduszy Europejskich
w ogólnopolskich kampaniach promocyjnych i edukacyjnych promujących dostępne środki. Przedsiębiorca, beneficjent środków z UE. W Perspektywie finansowej 2014-2020 zrealizował ponad 1200 dni szkoleń, wspierał realizację ponad 800 projektów.

Zasady rekrutacji

  • Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
  • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
  • Szkolenie jest bezpłatne.

! Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów Programu.

!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.

!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś