Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne w projektach unijnych – krok po kroku- szkolenie 10.12.2019 r.


Pytanie 1. Czy należy szacować usługi projektowe (3 umowy na różnych budynkach, umowy przygotowane w tym samym czasie i z tym samym wykonawcą, razem dają wartość powyżej 30 tys. euro)?
Odpowiedź, 11.12.2019 r.
Za mało danych, żeby precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, co to są za projekty. Generalnie podtrzymuję to co powiedziałem, że co do zasady usług projektowych się nie sumuje. Jednak, jeżeli to projekty do siebie podobne np. 3 projekty remontu dachów na różnych budynkach, to w takim przypadku uznałbym, że przedmiotem zamówienia są usługi projektowe w zakresie takich samych robót, a wartość tych usług się sumuje. Jeżeli to będą różne projekty np. jeden projekt dotyczy remontu dachu, drugi termomodernizacji a trzeci np. przebudowy budynku, to takich projektów bym nie sumował. W takim przypadku byłyby to 3 różne zamówienia.

Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

Pytanie 2. Kiedy wezwać wykonawców do przysłania dokumentów na potwierdzenie czy oferowane przedmioty spełniają warunki w OPZ przy procedurze odwróconej? czy przed wstępną oceną ofert, czy później od wstępnie wybranej jako najkorzystniejsza oferta?
Odpowiedź, 11.12.2019 r.
Obecnie budzi to wątpliwości i funkcjonują dwie "szkoły" w tym zakresie. Wg jednych, dokumenty te należy złożyć wraz z ofertą, według innych, do których również ja się zaliczam, dokumenty te składa wyłącznie podmiot, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1 lub ust. 2. Przepisy nie są jednoznaczne, niemniej stoję na stanowisku, że w obecnym ich brzmieniu bardziej właściwe wydaje się drugie stanowisko. I jeszcze jedno, nowa ustawa PZP wreszcie to porządkuje. Zgodnie z nowymi przepisami, dokumenty te będą składać wraz z ofertą wszyscy wykonawcy.

Opracowane przez Pana Grzegorza Solucha

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś