Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. - szkolenie 18.11.2020 r.


Pytanie 1. Czy w SIWZ należy określić, ile razy dopuszczamy przeprowadzenie procedury negocjacji w wariancie II trybu podstawowego w postępowaniach poniżej progów UE?

Odpowiedź.

Ustawa nie przewiduje możliwości powtórzenia negocjacji w przypadku zamówień, o których mowa w art. 275 pkt 2 ustawy PZP po ich zakończeniu.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Czy zamawiający mimo wszystko musi wzywać do dokumentów - pozwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, jeżeli jest w ich posiadaniu (poprzednie postępowania), a ich aktualność jest w stanie sprawdzić sam na stronie rządowej?

Odpowiedź.

Zgodnie z art. 126 ustawy PZP w postępowaniach powyżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że wystąpią okoliczności wskazane w art. 127 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy (z Pani pytania nie wynika czy one występują).
Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 126 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Zgodnie z art. 274 ustawy PZP w postępowaniach poniżej progów UE zamawiający musi wezwać wykonawcę do złożenia podmiotowego środka dowodowego, chyba że zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych.
Po wykonaniu czynności wezwania w trybie art. 274 ustawy, wykonawca nie będzie zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś