Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. - szkolenie 09.09.2020 r.


Pytanie 1. Nie jest dla mnie zrozumiałe, jakie zamówienia powyżej 50 000 nie więcej niż 130 000 zł. mam zamieszczać w BZP.
Jak rozumieć zakup jednorazowy? Czy to np. odnosi się również do robót budowlanych, usług ? Czy to tylko zakup (robota budowlana) nieprzewidziany, nieplanowany? Np. umowa śmieciowa na 80 000 netto na rok 2021, około 12 faktur, 3 umowy na różne punkty?

Odpowiedź.

Obowiązek zamieszczenia ogłoszenia w BZP powiązano z dokonywaniem „jednorazowego zakupu”, o wartości nie mniejszej niż 50 000 złotych. Użycie pojęcia „jednorazowy zakup”, które nie zostało zdefiniowane w ustawie, może budzić spore problemy w praktyce stosowania tego przepisu. W ocenie autora użycie tego sformułowania wskazuje na możliwość podziału jednego zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł na części (zakupy jednorazowe), z których każda część (zakup jednorazowy) będzie oceniana odrębnie pod kątem obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym w BZP. W efekcie, jeżeli zamawiający planuje zamówienie np. na sprzęt komputerowy o wartości 80.000 zł w ten sposób, że chce dokonać dwóch zakupów o wartości 40.000 zł w różnym momencie (np. w pierwszej i drugiej połowie roku, co wynika z określonych uwarunkowań organizacyjnych lub ekonomicznych), każdy z nich będzie miał charakter zakupu jednorazowego i nie będzie podlegał obowiązkowi publikacji w BZP. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość zamówienia przekroczy kwotę 130.000 zł, udzielenie w częściach będzie podlegać regulacji wskazanej w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy, a więc obowiązkowi prowadzenia procedury wyboru wykonawcy wg procedury ustalonej dla łącznej wartości zamówienia, nawet jeżeli udzielane jest w częściach.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś