Przejdź do treści głównej

Zamówienia publiczne do 130 000 zł, w tym rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych z RPO WSL 2014-2020 – 12 października 2021 r.


Pytanie 1. We wniosku o dofinansowanie mamy zaplanowany wydatek pn. "Zakup drobnego wyposażenia do Klubów", gdzie w opisie wyszczególnione są min. meble, stoły, krzesła, gry edukacyjne, czajnik elektryczny i inne AGD, książki, sprzęt sportowy, pufy do siedzenia, filiżanki, sztućce, bindownica, i inne sprzęty biurowe - na łączną kwotę 24 000 zł. Czy w tego typu wieloasortymentowym przedmiocie zamówienia możemy mówić o występowaniu tożsamości przedmiotowej i podmiotowej, czy też traktować to jako odrębne zamówienia i szacunki zrobić oddzielnie na sprzęt AGD, sprzęty biurowe, sztućce i pozostałe?


Odpowiedź

Szacowanie wartości zamówienia odbywa się w oparciu o trzy tożsamości: przedmiotową, podmiotową i czasową. Istotą tożsamości przedmiotowej i podmiotowej jest ustalenie podobieństwa dostaw oraz możliwości nabycia tych dostaw do „tego samego wykonawcy” czyli ustalenie, że są one dostarczane przez ten sam krąg potencjalnych wykonawców.

W związku z tym łączne szacowanie takich artykułów jak np. sprzętu sportowy i sprzęt biurowy nie jest zasadne, z uwagi na brak podobieństwa rzeczowego. Dodatkowo produkty te nie są co do zasady nabywane u tych samych wykonawców.

Dlatego w tego typu projektach w celu ustalenia sposobu postępowania beneficjent musi zgrupować przedmiotowo podobne dostawy i ustalić wartość dla każdej z tych grup osobno. W tym kontekście sprzęt AGD będzie stanowił odrębną grupę, sprzęty biurowe odrębną itd.

Opracowane przez panią Magdalenę Falkowską

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś