Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Najczęstsze błędy w zamówieniach publicznych - szkolenie 6 lipca 2022 r.


Pytanie 1. Czy na kosztorysie inwestorskim obowiązkowe jest złożenie podpisu przez inwestora - zamawiającego? Jeśli tak, z jakich przepisów to wynika.

Odpowiedź, 12.07.2022 r.

Zakres danych do umieszczenia na kosztorysie inwestorskim został wskazany w paragrafie 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Rozporządzenie to nie wymienia podpisu inwestora.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś