Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zamówienia publiczne od 1 stycznia 2021 r. – szkolenie 19 lipca 2022 r.


Pytanie 1. Czy szacownie wartości zamówienia może zostać przeprowadzone w oparciu o 2 szacunkowe oferty czy mogą być 3? Zamawiający mimo starań nie uzyskał 3 szacunkowej oferty.

Odpowiedź.

Wytyczne kwalifikowalności ani ustawa Prawo zamówień publicznych nie wskazują wymaganej liczby wycen niezbędnych do szacowania wartości zamówienia. Jeżeli zamawiający rozesłał zapytanie o wycenę do większej liczby wykonawców, a w efekcie uzyskał tą wycenę jedynie od dwóch podmiotów i wycena ta odpowiada wycenie, która pojawiła się później w postępowaniu, nie stanowi to naruszenia wytycznych ani ustawy Prawo zamówień publicznych.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pytanie 2. Czy instytucja przedmiotowych środków dowodowych jest nieodłączna od równoważności? Czy wzywam do złożenia i wymagam w SWZ tylko wtedy, gdy oferent składa ofertę z materiałami równoważnymi?

Odpowiedź.

Instytucja przedmiotowych środków dowodowych nie jest instytucją występującą jedynie w związku z obowiązkiem wykazania równoważności oferty (są to co do zasady dwie odrębne instytucje). Przedmiotowe środki dowodowe mają na celu potwierdzenie zgodności oferowanej dostawy, usługi lub roboty budowlanej z opisem przedmiotu zamówienia wówczas, gdy wykonawca przedstawia ofertę na rozwiązanie podstawowe, jak i równoważne.

Opracowane przez pana Krzysztofa Puchacza

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś