Przejdź do treści głównej

Zaktualizowany wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS


2017-01-04 14:48

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2659/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

We wzorze WND poprawiono maksymalną liczbę znaków w następujących polach wniosku: B.4; B.7; B.10; B.11.1; B.11.2; C.1 (Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS wprowadzono zmiany wynikające z bieżących doświadczeń  związanych z przeprowadzonymi naborami oraz z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś