Przejdź do treści głównej

Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie


2017-08-04 12:17

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (umowa podstawowa i kwoty ryczałtowe) oraz  Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Aktualizacja dokumentów miała na celu wprowadzenie zmian wynikających z bieżących doświadczeń związanych z pracą nad umowami oraz umożliwienie podmiotom posiadającym osobowość prawną pełnienia roli realizatora w projektach. W wyniku zmian zaktualizowano Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Wykaz paragrafów, które zostały zmienione:

 • umowa podstawowa
  1. Paragraf 1 ust. 20 - przeformułowano definicję w zakresie realizatora projektu.
  2. Paragraf 4 ust. 6 pkt 8 – dodano dokument pn. „Wymagania w odniesieniu do wyodrębnionej ewidencji księgowej”.
  3. Przypis 12 w paragrafie 7 ust. 4 - przeformułowano zapis w zakresie realizatora projektu.
  4. Paragraf 12 ust. 2a – dodano ustęp 2a doprecyzowujący kwestie rozliczania i płatności.
  5. Paragraf 12 ust. 7 – poprawiono odwołanie z ust. 5 na 3.
  6. Paragraf 22  ust. 3 – poprawiono odwołanie z ust. 1 na 2.

 • umowa ryczałtowa
  1. Paragraf 1 ust. 20 - przeformułowano definicję w zakresie realizatora projektu.
  2. Paragraf 4 ust. 1 - doprecyzowano zapisy.
  3. Przypis 8 w paragrafie 5 ust. 4 - przeformułowano zapis w zakresie realizatora projektu.
  4. Paragraf 19 ust. 3 – poprawiono odwołanie z ust. 1 na 2.
  5. Paragraf 27 ust. 1 – przeformułowano zapis.
  6. Paragraf 27 ust. 2 – wykreślono.

Wzory umów znajdą Państwo w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami
umowa podstawowa,
umowa ryczałtowa,
Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś