Przejdź do treści głównej

Zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB


2017-06-13 12:55

Informujemy, że 9 czerwca 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosku złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 dla działania 1.3 Profesjonalizacji IOB w ramach osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym i przekazany do oceny merytorycznej.


Ogólna wartość zaakceptowanego pod względem formalnym wniosku wyniosła 530 000,00 PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 450 500,00 PLN.


Poziom dofinansowania zaakceptowanego pod względem formalnym wniosku stanowi 10,20% środków zaplanowanych do kontraktacji.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś