Przejdź do treści głównej

Wysyłka korespondencji mailowej dot. konkursu z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-07-10 11:06

2 lipca br. rozpoczęliśmy weryfikację warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i ocenę kryteriów formalnych wniosków złożonych w naborze nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Wszelka korespondencja będzie wysyłana z maila: ocena@scp-slask.pl.


Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 pisma będą wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania skrzynki dla adresu e-mail wskazanego w tym punkcie.


Termin na uzupełnienie braków w zakresie warunków formalnych lub uzupełnienie/poprawę wniosku o dofinansowanie wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania Wnioskodawcy wezwania.


Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś