Przejdź do treści głównej

Wyraź swoją opinię!


2018-05-10 10:27

Komisja Europejska na swojej stronie internetowej przedstawiła możliwości, jakie przysługują nam wszystkim, do wpływania na kształt bieżącej polityki unijnej. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Powiedz nam, co sądzisz o inicjatywach Komisji

W ramach Programu lepszego stanowienia prawa Komisja Europejska na bieżąco zapoznaje się z opiniami obywateli i zainteresowanych stron na temat proponowanych inicjatyw ustawodawczych. Ma to na celu uwzględnienie potrzeb społeczeństwa przy kształtowaniu unijnej polityki i opracowywaniu unijnych przepisów. Za pośrednictwem tej strony możesz przesłać Komisji swoje uwagi na temat podejmowanych przez nią inicjatyw.

Pierwsza koncepcja − Plany działania i wstępne oceny skutków

Plany działania i wstępne oceny skutków są dokumentami, które w zarysie prezentują nowe pomysły dotyczące strategii politycznych i przepisów. Są one również publikowane, w przypadku gdy Komisja planuje przeprowadzić ocenę i kontrolę sprawności przepisów, które już obowiązują. Każdy może przesłać swoje uwagi w ciągu 4 tygodni.

Prośba o opinie – Konsultacje publiczne

W konsultacjach publicznych możesz wypowiedzieć się na temat zakresu nowych inicjatyw, przedstawionych w nich priorytetów i wartości dodanej działań na szczeblu UE w danej dziedzinie. Mogą też służyć do oceny realizowanych już strategii politycznych i obowiązujących przepisów. Konsultacje przeprowadzamy przy pomocy ankiet dostosowanych do poszczególnych uczestników. Konsultacje publiczne trwają 12 tygodni.  

Wnioski ustawodawcze – Zgłaszanie uwag, zanim prawo wejdzie w życie

Po tym jak Komisja sfinalizuje wniosek ustawodawczy i przedłoży go Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, wciąż masz możliwość przekazywania informacji zwrotnych. Termin przesyłania informacji na temat wniosków Komisji wynosi 8 tygodni. Po jego upływie uwagi są przekazywane Parlamentowi i Radzie.

Przepisy techniczne lub aktualizacje − Projekty aktów delegowanych i wykonawczych

Czasami unijne akty prawne, które zostały przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, zawierają szczegółowe przepisy umożliwiające Komisji:

  • wprowadzenie do tych aktów zmian lub uzupełnień dotyczących „elementów innych niż istotne” −  do tego służą akty delegowane,
  • ustalenie zasad wdrażania obowiązujących przepisów, tak aby były one wprowadzane w życie w ten sam sposób w całej UE − do tego służą akty wykonawcze.

Termin przesyłania informacji zwrotnych na temat projektów aktów delegowanych i aktów wykonawczych wynosi 4 tygodnie.

Uproszczenie i ulepszenie obowiązujących przepisów – Jak ograniczyć formalności

W każdej chwili możesz doradzić nam, jak moglibyśmy uprościć lub ulepszyć istniejące przepisy i inicjatywy, tak aby zwiększyć ich skuteczność i zmniejszyć obciążenia administracyjne, jakie powodują. Twoje propozycje mogą zostać przeanalizowane przez uczestników platformy REFIT i uwzględnione w wydanych przez nią zaleceniach.

Zasady zamieszczania opinii – Rejestracja

Uwagi można przesyłać po zalogowaniu się w systemie „EU Login”. Możesz je również przesłać ze swojego konta w mediach społecznościowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.


Materiał filmowy

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś