Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-09-17 08:39

13 września 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

W ramach przedmiotowego konkursu złożono 59 wniosków o dofinansowanie z czego 1 projekt został wycofany na prośbę beneficjenta. 

Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 58 wniosków, w tym:

 • typ 1 projektu dla sektora MŚP - 4 wnioski,
 • typ 1 projektu dla dużych przedsiębiorstw - nie złożono wniosków,
 • typ 2 projektu dla sektora MŚP – 48 wniosków,
 • typ 2 projektu dla dużych przedsiębiorstw – 6 wniosków,

wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

Typ 1 projektu (Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej) dla sektora MŚP:

 • 3 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
 • 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 3 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 1 mln zł. 

Typ 2 projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach) dla sektora MŚP:

 • 37 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
 • 10 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych,
 • 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 97 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 61 mln zł.

Typ 2 projektu (Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach) dla dużych przedsiębiorstw:

 • 5 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej,
 • 1 wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła prawie 17 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 8 mln zł. 

13 września 2018 r. rozpocznie się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś