Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2019-01-22 10:06

18 stycznia  zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 dla działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Spośród 213 złożonych wniosków o dofinansowanie:

  • 177 wniosków zaakceptowaliśmy pod względem formalnym i przekazaliśmy do oceny merytorycznej,
  • 24 wnioski odrzuciliśmy z przyczyn formalnych,
  • 11 wniosków pozostawiliśmy bez rozpatrzenia,
  • 1 wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 129 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 47 mln zł, co stanowi około 74% całkowitej kwoty przeznaczonej na dofinansowania w konkursie.

10 stycznia rozpoczęła się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś