Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w II rundzie konkursu 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”


2020-07-31 18:21

30 lipca 2020 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w II rundzie konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 z działania 3.2. Innowacje w MŚP, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP”.

W ramach II rundy konkursu złożonych zostało 278 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 zostało pozostawionych bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 3 zostały wycofane na prośbę beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 266 wniosków.

Wyniki oceny formalnej

Spośród wniosków poddanych ocenie:

  • 236 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  • 30 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 199 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 133 mln zł.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś