Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu 3.2 Innowacje w MŚP


2020-09-21 14:43

17 września 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach III rundy konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla działania 3.2 Innowacje w MŚP.

W ramach III rundy konkursu złożonych zostało 348 wniosków o dofinansowanie, z czego 4 wnioski zostały pozostawione bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych. Oceniliśmy zatem  344 wnioski pod kątem spełnienia kryteriów formalnych.

Wyniki oceny formalnej

  •  296 wniosków zostało zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
  •  44 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

Dofinansowanie

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 252 mln PLN, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad 163 mln PLN.

Obecnie trwa ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś