Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie z działania 3.2 Innowacje w MŚP


2018-07-12 08:55

Zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych do konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-009/17 z działania 3.2 Innowacje w MŚP.

W trakcie trwania naboru złożono 293 wnioski.

Wyniki oceny prezentują się następująco:

- 232 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do dalszej oceny merytorycznej,
- 23 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
- 38 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś