Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP


2017-07-06 12:36

Informujemy, że 3 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16 dla działania 3.2 Innowacje w MSP.

Według stanu na 3 lipca 2017 r. spośród 541 złożonych wniosków o dofinansowanie, wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:
- 403 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny merytorycznej,
- 73 wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych,
- 61 wniosków zostało pozostawionych bez rozpatrzenia,
- 4 wnioski zostały wycofane na prośbę Wnioskodawców.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła 919 424 861,31 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie 297 031 595,13 zł, co stanowi 152,41% środków zaplanowanych do kontraktacji.


W odniesieniu do subregionów dane prezentują się następująco:

subregion centralny – pozytywnie oceniono 227 wniosków, których wartość całkowita to 508 848 565,13 zł, a wartość dofinansowania to 164 748 856,41 zł, co stanowi 173,12% środków zaplanowanych do kontraktacji dla danego subregionu w naborze.


subregion północny – pozytywnie oceniono 57 wniosków, których wartość całkowita to 136 026 084,11 zł, a wartość dofinansowania to 44 714 187,19 zł, co stanowi 128,68% środków zaplanowanych do kontraktacji dla danego subregionu w naborze.


subregion południowy – pozytywnie oceniono 76 wniosków, których wartość całkowita to 200 893 875,41 zł, a wartość dofinansowania to 63 814 541,92 zł, co stanowi 179,72% środków zaplanowanych do kontraktacji dla danego subregionu w naborze.


subregion zachodni – pozytywnie oceniono 43 wnioski, których wartość całkowita to 73 656 336,66 zł a wartość dofinansowania to 23 754 009,61 zł, co stanowi 80,61% środków zaplanowanych do kontraktacji dla danego subregionu w naborze.

Jednocześnie informujemy, że 7 lipca 2017 r. rozpocznie się ocena merytoryczna projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś