Przejdź do treści głównej

Wyniki naboru wniosków o dofinasowanie po procedurze odwoławczej w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2018-05-21 13:07

Przedstawiamy wyniki naboru konkursu z podziałem na subregiony Województwa Śląskiego, dla działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 uwzględniające procedurę odwoławczą.

• Z Subregionu Centralnego dofinasowanie do projektów otrzyma 105 przedsiębiorstw, na łączną kwotę ponad 31 mln zł.
• Z Subregionu Południowego dofinasowanie do projektów otrzyma 13 przedsiębiorstw, na łączną kwotę ponad 3 mln zł.
• Z Subregionu Północnego dofinasowanie do projektów otrzyma 33 przedsiębiorstwa, na łączną kwotę prawie 6,5 mln zł.
• Z Subregionu Zachodniego dofinasowanie do projektów otrzyma 5 przedsiębiorstw, na łączną kwotę ponad 1,6 mln zł.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów, znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś