Przejdź do treści głównej

Wyniki naboru z poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego


2019-10-01 12:18

25 września 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania projekt w konkursie nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-285/18 z poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT Subregionu Centralnego.

Do dofinansowania na kwotę ponad 5 mln zł został wybrany projekt pn. "Rozbudowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Etap 1: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Sosnowcu przy ulicy Grenadierów 21 kwatera III (D)", złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Sosnowcu.

Lista ocenionych projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś