Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-12-06 11:12

5 grudnia 2018 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Spośród 45 wniosków o dofinansowanie, które zostały zaakceptowane pod względem formalnym:

 • 28 wniosków zostało ocenionych pozytywnie, a w tym:
  • typ projektu: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej; status przedsiębiorstwa: MŚP 3 wnioski;
  • typ projektu: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach; status przedsiębiorstwa: duże – 4 wnioski;
  • typ projektu: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach; status przedsiębiorstwa: MŚP – 21 wniosków.
 • 16 wniosków zostało ocenione negatywnie pod względem merytorycznym, a w tym:
  • typ projektu: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach; status przedsiębiorstwa: duże – 1 wniosek;
  • typ projektu: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach; status przedsiębiorstwa: MŚP – 15 wniosków.
 •  1 wniosek został wycofany na prośbę wnioskodawcy:
  • typ projektu: wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach; status przedsiębiorstwa: MŚP – 1 wniosek.

Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem merytorycznym wniosków wyniosła ponad 73,1 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania wyniosła prawie 44 mln zł.

Listy ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś