Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z podziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs


2020-10-28 14:12

28 października 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 z poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Łącznie 90 projektów z 4 subregionów uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną i spełniło kryteria wyboru w ramach konkursu. Spośród nich 74 zostały wybrane do dofinansowania, a pozostałych 16 projektów jest rekomendowanych do dofinansowania po przesunięciu wolnych środków.

Listy projektów wybranych do dofinansowania (dla każdego z subregionów) oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś