Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego


2018-08-31 07:19

Wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-221/17 z poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – ZIT Subregionu Centralnego.

W konkursie dla Subregionu Centralnego dofinansowanie na łaczną kwotę ponad 9,5 mln złotych zostanie rozdzielone pomiędzy 8 pozytywnie ocenionych projektów.

Listę projektów wybranych do dofinansowania, a także imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Uwaga!
11 września 2018 r. Zarząd Województwa uchwałą 2079/285/V/2018 przyjął korektę oczywistych omyłek pisarskich listy wybranych do dofinasowania projektów, którą zamieszczamy poniżej z dopiskiem "Aktualna".

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś