Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wyniki procedury odwoławczej do konkursu z poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne


2018-12-10 13:00

Prezentujemy wyniki procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-052/17 z poddziałania 11.4.3. Kształcenie ustawiczne konkurs.

W ramach procedury odwoławczej ponownej ocenie merytorycznej podlegał jeden wniosek. Komisja Oceny Projektów odrzuciła odwołanie od swojej decyzji z powodu nieosiągnięcia przez projekt wymaganego minimum punktowego w poszczególnych częściach karty oceny.

Poniżej zamieszczamy imienną listę członków Komisji Oceny Projektów.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś