Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16)


2017-02-02 14:30

31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16, Poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie – konkurs.
W załączniku poniżej znajdą Państwo listę projektów ocenionych oraz wybranych do dofinansowania, a także skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w konkursie.

Dodatkowo informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16,
  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16,
  • -Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16.

Zmiana Pakietu aplikacyjnego przedmiotowego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualizacje o których mowa, zostały upublicznione na stronie internetowej RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś