Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z Poddziałania 9.1.4. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie (RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16)


2017-02-02 14:18

31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16, z Poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
W załączniku poniżej znajdą Państwo listę projektów ocenionych oraz wybranych do dofinansowania, a także skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w konkursie.

Dodatkowo informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16,
  • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16,
  • Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16.

Zmiana Pakietu aplikacyjnego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Aktualizacje  zostały upublicznione na stronie ogłoszenia o konkursie RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś