Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT PŁN (RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16)


2017-02-02 14:53

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów, zwiększającą wartość projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 z Poddziałania 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Północny.

Zwiększenie wartości projektów było związane z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2016 r., które obowiązują od 14 października 2016 r., w których wprowadzono możliwość stosowania pełnej stawki ryczałtowej kosztów pośrednich w przypadku projektów realizowanych przez wszystkie instytucje, które pełnią funkcje w systemie wdrażania programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualizacja listy o której mowa, została upubliczniona na stronie internetowej - RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś