Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu działania 3.2. Innowacje w MŚP - I runda


2020-06-28 14:25

24 czerwca zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w I runadzie konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 dla działania 3.2 „Innowacje  w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” z I rundy.

W ramach konkursu złożonych zostało 175 wniosków o dofinansowanie, z czego 1 wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia na etapie warunków formalnych, a 4 wnioski zostały wycofane na prośbę beneficjenta. Poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych zostało 170 wniosków.

Wyniki oceny formalnej kształtują się następująco:

- 164 wnioski zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przekazane do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
- 6 wniosków zostało odrzuconych z przyczyn formalnych.

Ogólna wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków wyniosła ponad 152,3 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania zamknęła się na poziomie ponad
93,8 mln zł.

Poniżej przedstawiamy listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej (I runda).

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś