Przejdź do treści głównej

Wyniki oceny formalnej w ramach konkursu 3.2 Innowacje w MŚP


2019-07-30 09:16

26 lipca zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-015/19 dla Działania 3.2 Innowacje w MŚP.

Na konkurs wpłynęło 155 wniosków o dofinansowanie z czego 9 projektów zostało pozostawionych bez rozpatrzenia, a 2 projekty zostały wycofane na prośbę beneficjenta.

Wynik oceny formalnej 144 projektów, to:
129 wniosków zaakceptowanych pod względem formalnym i przekazanych do oceny spełnienia kryteriów merytorycznych,
→ 15 wniosków odrzuconych.
Wartość zaakceptowanych pod względem formalnym wniosków to ponad 341 mln zł, o wartości wnioskowanego dofinansowania na poziomie prawie 112 mln zł.

Aktualnie rozpoczęliśmy kolejny etap, czyli ocenę merytoryczną projektów zaakceptowanych pod względem formalnym.

W załączniku Lista wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie spełnienia kryteriów formalnych.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś