Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej


2019-03-28 13:23

27 marca 2019 r. wybraliśmy projekty do dofinansowania w konkursie nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18 z działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej.

Spośród 177 wniosków o dofinansowanie, które zostały poddane ocenie merytorycznej:

  • 99 wniosków zostało ocenionych pozytywnie,
  • 76 wniosków zostało ocenionych negatywnie,
  • 2 wnioski zostały wycofane na prośbę wnioskodawców.

Łączna wartość zaakceptowanych wniosków wyniosła ponad 70,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 26 mln zł. Wszystkie projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną zostały wybrane do dofinansowania.

Listę ocenionych projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o konkursie.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś