Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI


2021-09-08 10:21

6 września 2021 r. wybraliśmy do dofinansowania projekt w naborze pozakonkursowym nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-378/20 z poddziałania 10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI.

Dofinansowanie na kwotę ponad 9 mln zł otrzyma projekt pt. „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek”.

Lista z projektem, który został wybrany do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś