Przejdź do treści głównej

Wyniki konkursu z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego


2019-03-28 09:10

27 marca 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania jeden projekt w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-259/18 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego.

Dofinansowanie na łączną kwotę w wysokości ponad 1,4 mln zł otrzyma złożony przez Gminę Rędziny projekt pt. "Rozbudowa, przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku przy ul. Wolności 126 w Rędzinach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem otoczenia na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych".

Lista z projektem wybranym do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś