Przejdź do treści głównej

Nowe, wymagane szkolenia na Platformie Oceniających Projekty (POP EFS)


2017-02-08 11:21

6 lutego 2017 r. szkolenia Pomoc publiczna oraz Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników włączono do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPO WSL (w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, po upływie 30 dni od włączenia szkolenia do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

W związku z tym, od 8 marca 2017 r. do składów KOP będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację obligatoryjnego programu szkoleniowego dla wszystkich oceniających w ramach RPO WSL.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS (POP EFS), udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS) udostępniono zaktualizowaną wersję szkolenia "Kwalifikowalność wydatków". Zachęcamy do zapoznania się ze skryptem zmienionego szkolenia.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś