Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.

Wykaz ten jest prowadzony dla wszystkich pozytywnie ocenionych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji. Zatem znajdą się tu zarówno programy rewitalizacji ocenione przez IZ RPO WSL 2014-2020, jak i te, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu PO PT „Modelowa rewitalizacja miast” lub w ramach konkursu dotacji dla gmin województwa śląskiego na opracowanie lub aktualizację programu rewitalizacji.

W wykazie może znajdować się wyłącznie jeden program rewitalizacji z jednej gminy. Programy rewitalizacji zamieszczone zostaną w Wykazie według kolejności uzyskania pozytywnej oceny pod kątem spełnienia cech i elementów programu.
Szczegółowy regulamin wpisania programu rewitalizacji do Wykazu stanowi Załącznik nr 1 do „Zasad wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Lp.

Gmina
Tytuł programu rewitalizacji Data przyjęcia przez Radę Gminy
(dzień,miesiąc,rok), numer uchwały
Data wydania pozytywnej opinii przez IZ RPO WSL 2014-2020
(dzień,miesiąc,rok)
Data wpisania do wykazu
(dzień,miesiąc,rok)
Data wykreślenia z wykazu (dzień,miesiąc,rok)
Sposób weryfikacji
Link do programu rewitalizacji
1 Ruda Śląska Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 22-01-2015
Uchwała nr PR.0007.8.2015
16-03-2016 17-03-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Ruda Śląska
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 (aktualizacja)

19-10-2017
Uchwała nr PR.0007.160.2017

7-11-2017 7-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030 (aktualizacja)
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030

24-05-2018
Uchwała nr
PR.0007.77.2018

30-05-2018 13-06-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030

25-08-2022
Uchwała nr PR.0007.109.2022

17-11-2022 17-11-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030
2 Dąbrowa Górnicza Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022 (aktualizacja - 2016)

18-05-2016
Uchwała nr XVII/392/2016

27-04-2016 1-06-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Dąbrowa Górnicza
Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022

17-10-2018

Uchwała nr XLV/881/2018

16-08-2018 26-10-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2022
Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023
(aktualizacja - 2020 r.)

16-12-2020
Uchwała nr XXV/542/2020

19-11-2020 22-12-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji: Dąbrowa Górnicza 2023
3 Bielsko-Biała Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2020 (Kontynuacja PROM 2007-2013)

21-06-2016
Uchwała nr XIX/368/2016

3-06-2016 07-07-2016 01-01-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program rewitalizacji - Bielsko-Biała
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2020

28-04-2020
Uchwała nr XVIII/405/2020

14-05-2020 14-05-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2020
Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)

18-02-2021
Uchwała nr XXIX/687/2021

9-03-2021 9-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku - Białej na lata 2014-2021 (Kontynuacja PROM 2007-2013)
4 Katowice

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023

29-06-2016
Uchwała nr XXVII/559/16

23-06-2016 18-07-2016

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program rewitalizacji Katowice

27-07-2017
Uchwała nr XLV/856/17

3-07-2017 11-08-2017

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program rewitalizacji Katowice

27-09-2018
Uchwała nr LX/1240/18

24-08-2018 8-10-2018

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program rewitalizacji Katowice

26-09-2019
Uchwała nr XII/272/19

22-08-2019 10-10-2019

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Katowice

17-12-2020
Uchwała nr XXIX/637/20

14-12-2020 31-12-2020

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023

28-04-2022
Uchwała nr XLVII/1043/22

1-03-2022 17-05-2022

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2023
5 Rydułtowy

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020

16-06-2016
Uchwała nr 21.211.2016
26-07-2016 3-08-2016 17-03-2021

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji - Rydułtów

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020 (aktualizacja)

24-05-2018
Uchwała nr 43.405.2018

14-05-2018 25-05-2018

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów - aktualizacja na lata 2015-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów do 31 grudnia 2023 roku

22-04-2021
Uchwała nr 30.289.2021

11-06-2021 11-06-2021

Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Rydułtów do 31 grudnia 2023 roku
6 Mysłowice Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ 29-09-2016
Uchwała nr XXV/405/16
26-09-2016 13-10-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 – 2020+
Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (aktualizacja) 28-09-2017
Uchwała nr XLII/648/17
6-09-2017 17-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Miejski Program Rewitalizacji Miasta Mysłowice na lata 2016 - 2020+ (aktualizacja)
7 Czeladź Gminny Program Rewtalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023 28-09-2016
Uchwała nr XXX/369/2016
08-07-2016 25-10-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewtalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023
8 Lipowa Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku

25-05-2017
Uchwała nr XXVII/250/17

29-05-2017 r. 29-05-2017 r. 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 r (aktualizacja)
12-12-2016
Uchwała nr XXXI/192/16
13-12-2016 13-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 r.
24-01-2019
Uchwała nr
IV/34/19
29-01-2019 29-01-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipowa do 2020 roku
9 Wodzisław Śląski Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020 07-12-2016
Uchwała nr XXV/253/16
24-11-2016 20-12-2016 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
21-06-2017
Uchwała nr XXXII/327/17
18-05-2017 23-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
27-02-2018
Uchwała nr XXIX/399/18
18-01-2018 6-03-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2015-2020
10 Orzesze Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022 12-12-2016
Uchwała nr XXVII/323/16
17-11-2016 20-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Orzesze na lata 2014-2022
11 Zabrze Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023 19-12-2016
Uchwała nr XXXV/372/16
28-11-2016 23-12-2016 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023

18-12-2017
Uchwała nr LI/618/17

10-01-2018 10-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich Miasta Zabrze na lata 2016-2023
12 Siemianowice Śląskie Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022

27-04-2017
Uchwała nr 384/2017

9-05-2017 9-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
24-08-2017
Uchwała nr 429/2017


26-09-2017

26-09-2017
Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
08-02-2018
Uchwała nr 551/2018
23-02-2018 23-02-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
25-10-2018 r.
Uchwała nr 671/2018
19-11-2018 19-11-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Siemianowice Śląskie na lata 2016-2022
13 Łodygowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łodygowice na lata 2017-2020 16-02-2017
Uchwała nr XXI/248/2017
13-02-2017 17-02-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łodygowice na lata 2017-2020
14 Sosnowiec Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)

16-02-2017
Uchwała nr 539/XLI/2017

31-01-2017 23-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)

30-08-2018
Uchwała nr 924/LXVII/2018

25-09-2018 25-09-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 (aktualizacja)

25-10-2018
Uchwała nr 954/LXX/2018

22-11-2018 22-11-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)

28-03-2019
Uchwała nr 129/VI/2019

15-07-2019 15-07-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016-2023 (aktualizacja)
30-01-2020 Uchwała nr 396/XXI/2020 3-03-2020 3-03-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)
30-04-2020
Uchwała nr 468/XXIV/2020
13-05-2020 13-05-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sosnowca na lata 2016–2023 (aktualizacja)
15 Żarki Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016 – 2023

27-02-2017
Uchwała nr XXIX/218/2017

12-02-2017 27-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016-2023
16 Radlin Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022

27-02-2017
Uchwała nr S.0007.020.2017

16-02-2017 27-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022 (aktualizacja)

22-05-2018
Uchwała nr S.0007.040.2018

25-05-2018 25-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022 (aktualizacja)
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022

26-11-2019
Uchwała nr S.0007.091.2019

17-12-2019 17-12-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022

25-02-2020
Uchwała nr S.0007.018.2020

11-03-2020 11-03-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radlin 2017-2022
17 Jastrzębie-Zdrój Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

25-05-2017
Uchwała nr
XII.78.2017

30-05-2017 30-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku (aktualizacja)

23-02-2017
Uchwała nr
IV.18.2017

3-02-2017 28-02-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

19-12-2017
Uchwała nr XXIII.210.2017

30-10-2017 22-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

25-01-2018
Uchwała nr
II.15.2018

10-01-2018 5-02-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020 roku

18-06-2019
Uchwała nr
IX.61.2019

25-06-2019 25-06-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia- Zdroju do 2020 roku
26-03-2020
Uchwała nr III.42.2020
12-03-2020 1-04-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju do 2020
Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia - Zdrój do 31 grudnia 2023 roku 25-02-2021
Uchwała nr II.31.2021
09-03-2021 09-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Jastrzębia - Zdrój do 31 grudnia 2023 roku
18 Koziegłowy Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku

23-02-2017
Uchwała nr 196/XXVIII/2017

22-02-2017 1-03-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Koziegłowy do 2020 roku
19 Goczałkowice-Zdrój Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020

21-02-2017
Uchwała nr
XXII/174/2017

23-12-2016 2-03-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2020
20 Gliwice Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

09-02-2017
Uchwała nr XXIII/574/2017

28-02-2017 3-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

20-07-17
Uchwała nr XXIX/661/2017

10-08-2017 18-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

07-09-2017
Uchwała nr
XXX/682/2017

29-09-2017 13-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

12-07-2018
Uchwała nr XXXIX/846/2018

20-07-2018 1-08-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

06-09-2018

Uchwała nr
XL/882/2018

22-10-2018 6-11-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023

17-06-2021
Uchwała nr XXVII/559/2021

14-06-2021 25-06-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gliwicki Program Rewitalizacji do roku 2023
21 Mikołów Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

14-02-2017
Uchwała nr XXVI/584/2017

10-01-2017 9-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

24-10-2017
Uchwała nr XXXV/687/2017

19-09-2017 9-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

22-06-2021 Uchwała nr XLIII/405/2021

6-09-2021 6-09-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.

18-01-2022 Uchwała nr LI/496/2022

2-02-2022 2-02-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 r.
22 Zawiercie Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2020

17-03-2017
Uchwała nr
XXXVI/322/17

15-03-2017 22-03-2017 14-09-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2023 (aktualizacja)

29-11-2017
Uchwała nr
XLVIII/453/17

6-10-2017 1-12-2017 14-09-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2023 (aktualizacja)
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030

31-08-2022
Uchwała nr LXVII/912/22

10-08-2022 14-09-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030
23 Bytom Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

27-02-2017
Uchwała nr XXXVIII/487/17

17-03-2017 22-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

23-09-2019
Uchwała nr XVII/223/19

4-10-2019 4-10-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

23-03-2020
Uchwała nr XXVI/392/20

9-04-2020 9-04-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+

26-07-2021
Uchwała nr XLV/618/21

19-08-2021 19-08-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji. Bytom 2020+
24 Lędziny Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020

27-03-2017
Uchwała nr XXXVIII/295/17

23-03-2017 28-03-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lędziny na lata 2017-2020
25 Koniecpol Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023 24-04-2017
Uchwała nr
XL/274/17
21-04-2017 26-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023
28-03-2017
Uchwała nr XXXVIII/257/17
29-03-2017 29-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2017-2023 nieaktualny
26 Poraj Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023 28-03-2017
Uchwała nr
274(XXXII)17
24-03-2017 29-03-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poraj na lata 2017-2023
27 Bieruń Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020 29-03-2017
Uchwała nr
III/1/2017
29-03-2017 30-03-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020
28 Racibórz Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020 26-10-2016
Uchwała nr
XXII/297/2016
17-03-2017 30-03-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020
Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030 28-06-2023
Uchwała nr LIX/852/2023
28-07-2023 28-07-2023 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Racibórz do roku 2030
29 Kłobuck Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023 21-03-2017
Uchwała nr
280/XXX/2017
15-03-2017 5-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłobuck na lata 2016-2023
30 Żory Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku 30-03-2017
Uchwała nr
362/XXX/17
22-02-2017 6-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku 29-08-2019
Uchwała nr 140/X/19
17-09-2019 17-09-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku 29-07-2021
Uchwała nr 444/XXXII/21
19-08-2021 19-08-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Żory do 2023 roku
31 Radzionków Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków 30-03-2017
Uchwała nr XXXII/266/2017
20-03-2017 06-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków
26-08-2021
Uchwała nr XXXII/327/2021
5-04-2022 5-04-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Radzionków
32 Częstochowa Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023 24-04-2017
Uchwała nr
548.XL.2017
20-04-2017 25-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023
29-10-2020
Uchwała nr 472.XXXIV.2020
16-11-2020 16-11-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla Miasta Częstochowy na lata 2017-2023
33 Blachownia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2023 26-04-2017
Uchwała nr 216/XXXVIII/2017
27-04-2017 27-04-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Blachownia na lata 2016-2023
34 Pyskowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023 18-05-2017
Uchwała nr XXXV/265/2017
10-05-2017 22-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Pyskowice do roku 2023
35 Chorzów Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023 25-05-2017
Uchwała nr XXXVII/679/17
18-05-2017 25-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Chorzowa 2023
36 Ciasna Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 29-05-2017
Uchwała nr XXXIII/230/2017
29-05-2017 30-05-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 (aktualizacja) 25-10-2017
Uchwała nr XXXIX/260/2017
26-10-2017 26-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciasna 2017-2023 (aktualizacja)
37 Buczkowice Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice 31-05-2017
Uchwała nr
XXIX/227/17
29-05-2017 5-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
38 Miasteczko Śląskie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku 09-06-2017
Uchwała nr
XXIX/243/17
19-05-2017 13-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasteczko Śląskie do 2023 roku
39 Tarnowskie Góry Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022 07-06-2017
Uchwała nr XXXVIII/404/2017
26-04-2017 13-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022
23-10-2019
Uchwała nr XIV/161/2019
22-10-2019 29-10-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022
28-09-2022
Uchwała nr LIV/555/2022
09-11-2022 09-11-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Miejski Program Rewitalizacji dla Gminy Tarnowskie Góry na lata 2016-2022
40 Krupski Młyn Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku 30-05-2017
Uchwała nr
XXX/221/17
24-04-2017 14-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krupski Młyn do 2022 roku
41 Siewierz Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2023 22-06-2017
Uchwała nr XXVII/267/2017
24-04-2017 28-06-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Siewierz na lata 2017-2023
42 Toszek Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023 29-05-2017
Uchwała nr XXXIV/277/2017
23-06-2017 12-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Toszek do roku 2023
43 Czechowice-Dziedzice Program RewitalizacjiGminy Czechowice-Dziedzice

27-06-2017
Uchwała nr
XXXV/392/17

10-07-2017 14-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

26-03-2019
Uchwała nr VIII/64/19

17-04-2019 17-04-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice
44 Ożarowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowic

16-05-2017
Uchwała nr XXIX/333/2017

24-04-2017 18-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ożarowice
45 Wisła Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2023

29-06-2017
Uchwała nr XXXI/408/2017

28-07-2017 31-07-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Wisła do roku 2023
46 Czerwionka-Leszczyny Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku

28-07-2017
Uchwała nr XXXVIII/425/17

29-06-2017 4-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do 2022 roku
47 Dąbrowa Zielona Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2017-2025

04-08-2017
Uchwała nr XXXII/219/2017

27-07-2017 7-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2017-2025
48 Nędza Program Rewitalizacji
Gminy Nędza
na lata 2017 – 2023

25-07-2017
Uchwała nr
LIV-305-2017

5-07-2017 3-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Nędza na lata 2017-2023
49 Zbrosławice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zbrosławice do 2022 roku 28-06-2017
Uchwała nr
XXX/343/2017
3-04-2017 16-08-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zbrosławice do 2022 roku
50 Pszczyna Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023 24-08-2017
Uchwała nr XXXVII/404/17
29-05-2017 5-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pszczyna na lata 2015-2023
51 Knurów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023 30-08-2017
Uchwała nr XXXVIII/519/17
12-07-2017 7-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
20-09-2017
Uchwała nr
XXXIX/532/17
19-09-2017 28-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Knurów na lata 2016-2023
52 Psary Lokalny Program Rewitalizacji 31-08-2017
Uchwała nr XXXII/368/2017
26-06-2017 13-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji
53 Jeleśnia Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016–2025 30-08-2017
Uchwała nr XXXVIII/226/2017
25-08-2017 27-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016–2025
54 Zebrzydowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2023 r. 31-08-2017
Uchwała nr
XXVIII/285/17
2-08-2017 13-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Zebrzydowice na lata 2017-2023 r.
55 Olsztyn Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022 07-09-2017
Uchwała nr
XXII/246/17
21-07-2017 19-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Olsztyn do roku 2022
56 Żywiec Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022 31-08-2017
Uchwała nr
XLII/305/2017
11-08-2017 22-09-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Miasta Żywca do 2022
57 Mierzęcice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice 27-09-2017
Uchwała nr XXXVII/264/2017
25-08-2017 2-10-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mierzęcice
58 Sośnicowice Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023 27-09-2017
Uchwała nr XXXIII/267/2017
1-08-2017 6-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Sośnicowice na lata 2016-2023
59 Woźniki Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku 02-10-2017
Uchwała nr 279/XXIX/2017
3-08-2017 4-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Woźniki do 2022 roku
60 Kornowac Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac do roku 2023 21-09-2017
Uchwała nr XXIX.200.2017
28-08-2017 9-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kornowac do roku 2023
61 Chybie Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chybie na lata 2016-2023 26-09-2017
Uchwała nr XXIX/253/2017
15-09-2017 10-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Chybie na lata 2016-2023
62 Bojszowy Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022 09-10-2017
Uchwała nr XXIX/190/2017
28-07-2017 13-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022
63 Ogrodzieniec Lokalny Program Rewitalizacji na lata
2017-2020 dla Gminy Ogrodzieniec
29-08-2017
Uchwała nr
XLI/317/2017
28-07-2017 19-10-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2017-2020 dla Gminy Ogrodzieniec
Kłomnice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku 24-10-2017
Uchwała nr 268.XXXVI.2017
16-10-2017 24-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kłomnice do 2022 roku
65 Gierałtowice Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022 10-10-2017
Uchwała nr XXXVII/248/17
20-06-2017 24-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Gminy Gierałtowice na lata 2017-2022
66 Ślemień Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku 24-10-2017
Uchwała nr
XLIV.246.2017
19-10-2017 25-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ślemień do 2022 roku
67 Gaszowice Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023 25-10-2017
Uchwała nr OG-BR.0007.37.208.2017
17-10-2017 26-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023
Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023 27-02-2020
Uchwała nr BR.0007.17.112.2020
04-03-2020 4-03-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny program rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023
68 Będzin Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023 18-10-2017
Uchwała nr
XLII/352/2017
15-09-2017 31-10-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023
Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023 09.01.2019 Uchwała nr V/20/2019 28.12.2018 11-01-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023
Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023 18-06-2020
Uchwała nr XXIII/175/2020
7-05-2020 18-12-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020
Program Rewitalizacji dla Miasta Będzina na lata 2017-2023
69 Pilchowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice na lata 2017-2023 26-10-2017
Uchwała nr
XLII/331/17
13-10-2017 3-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pilchowice na lata 2017-2023
70 Krzanowice Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice na lata 2017-2023 24-10-2017
Uchwała nr XXXI/191/2017
25-08-2017 6-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice na lata 2017-2023
07-05-2019
Uchwała nr VII/74/2019
29-05-2019 29-05-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Krzanowice na lata 2017-2023
71 Szczyrk Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk 16-08-2017
Uchwała nr XLIII/266/2017
28-07-2017 6-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk
72 Czernichów Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 30-10-2017
Uchwała nr XXVIII/228/2017
26-09-2017 14-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023 08-06-2020
Uchwała nr XVIII/147/2020
11-05-2020 16-06-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Czernichów do roku 2023
73 Lelów Program Rewitalizacji Gminy Lelów do roku 2023 16-11-2017
Uchwała nr XXXVIII/330/2017
18-10-2017 22-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Lelów do roku 2023
74 Krzepice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023

16-11-2017
Uchwała nr
31.285.2017

13-09-2017 24-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krzepice na lata 2017-2023
75 Wojkowice Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023 23-10-2017
Uchwała nr XXXVIII.468.2017
2-10-2017 28-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 /konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wojkowice na lata 2017-2023
76 Bobrowniki Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023 16-11-2017
Uchwała nr
XXXIV/385/17
15-09-2017 8-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023
19-12-2019
Uchwała nr
XVII/172/19
2-12-2019 16-01-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023
16-03-2020
Uchwała nr
XX/194/20
19-03-2020 19-03-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Bobrowniki na lata 2017-2023
77 Tychy Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023 30-11-2017
Uchwała nr
XLII/701/17
7-11-2017 11-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023
31-10-2019 uchwała nr XII/241/19 06-09-2019 12-11-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla miasta Tychy do roku 2023
78 Jejkowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice 23-10-2017
Uchwała nr XXIX/154/2017
25-07-2017 11-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jejkowice
79 Sławków Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2017 - 2020 12-12-2017
Uchwała nr XLIV/313/2017
24-11-2017 18-12-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sławkowa na lata 2017 - 2020
80 Skoczów Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023 21-11-2017
Uchwała nr XXXV/392/2017
18-12-2017 18-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Skoczowa na lata 2016-2023
81 Rudnik Program Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023 25-10-2017
Uchwała nr
XXX/208/2017
12-09-2017 20-11-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Rudnik na lata 2017-2023
82 Rybnik Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku 14-12-2017
Uchwała nr 662/XLIII/2017
4-12-2017 22-12-2017 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rybnika do 2020 roku

83 Świętochłowice Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacja 19-12-2017
Uchwała nr
XLV/368/17
6-12-2017 21-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT)

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacja 2016

25.03.2019
X/87/19
7-05-2019 7-05-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do 2023 roku - aktualizacja

84 Istebna Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023 14.12.2017
Uchwała nr XXXV/290/2017
7-12-2017 3-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Istebna do roku 2023

85 Kochanowice Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kochanowice na lata 2017-2022 29-11-2017
Uchwała nr
XXX/244/17
20-10-2017 6-12-2017 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT)

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kochanowice na lata 2017-2022

86 Węgierska Górka Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgierska Górka na lata 2017-2023 28-12-2017
Uchwała nr
XXV/262/2017
4-01-2018 4-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Węgierska Górka na lata 2017-2023
87 Cieszyn Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026 26-10-2017
Uchwała nr XXXVIII/367/17
5-01-2018 5-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna do roku 2026
88 Lubomia Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022 28-12-2018
Uchwała nr
XLII/270/2017
30-11-2017 4-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubomia na lata 2016-2022
89 Ustroń Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020 12-12-2017
Uchwała nr XXXIII/403/2017
12-12-2017 8-01-2018 17-03-2021 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ustroń do roku 2020
90 Miedźna Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedźna na lata 2017-2023 28-12-2017
Uchwała nr XLIV/257/2017
24-11-2017 10-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miedźna na lata 2017-2023
91 Pszów Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016-2023 29-12-2017
Uchwała nr XXXV/262/2017
11-11-2017 12-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Pszów na lata 2016-2023
92 Przystajń Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022 22-01-2018
Uchwała nr
XXXV.306.218
9-01-2018 26-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
04-11-2019 uchwała nr XII.87.2019 18-11-2019 18-11-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018 - 2022
93 Łazy Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017-2020+ 25-01-2018
Uchwała nr
XXXIII/289/18
17-01-2018 26-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Łazy na lata 2017-2020+
94 Jaworze Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023 25-01-2018
Uchwała nr XXXVI/276/2018
15-11-2017 26-01-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023
95 Myszków Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030 01-02-2018
Uchwała nr
XLIII/339/18
29-09-2017 8-02-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030

04-10-2018
Uchwała nr LV/427/18

13-09-2018 16-10-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Myszkowa na lata 2017-2030
21-11-2019 r.
Uchwała nr
XVIII/105/19
29-10-2019 4-12-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Gminny Program Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030
96 Mszana Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mszana
na lata 2017-2022
24-01-2018
Uchwała nr
XXXV/2/2018
27-12-2017 13-02-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mszana na lata 2017-2022
97 Janów Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023 06-02-2018
Uchwała nr
247/XLI/18
19-12-2017 23-02-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023
98 Kuźnia Raciborska Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023 19-03-2018
Uchwała nr
XLI/359/2018
21-03-2018 21-03-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023
99 Jaworzno Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r. 27-03-2018
Uchwała nr
Nr XXXIX/567/2018
12-03-2018 28-03-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jaworzna do 2023 r.
100 Kalety Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 20-03-2018 uchwała nr 269/XXXV/2018 23-02-2018 29-03-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023
101 Przyrów Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przyrów do roku 2023 28-03-2018
Uchwała nr XXIII/177/2018
12-03-2018 5-04-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Przyrów do roku 2023
102 Starcza Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023 04-04-2018
Uchwała nr 169.XXVI.2018
12-03-2018 6-04-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Starcza do roku 2023
103 Mstów Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do roku 2023 30-03-2018
Uchwała nr
XLII/340/2018
8-02-2018 13-04-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mstów do roku 2023
104 Pietrowice Wielkie Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023 16-04-2018
Uchwała nr XXXIV/333/2018
21-03-2018 23-04-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pietrowice Wielkie na lata 2018-2023
105 Rudziniec Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023 26-04-2018
Uchwała nr
LI/430/2018
23-03-2018 30-04-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Rudziniec do roku 2023
106 Lipie Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023 27-04-2018 uchwała nr XLV/333/2018 11-05-2018 11-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lipie na lata 2018-2023
107 Lyski Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023 26-04-2018
Uchwała nr RG.0007.30.2018
11-05-2018 11-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Gminny Program Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2018-2023
108 Rędziny Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku 08-05-2018
Uchwała nr
27/LII/2018
20-04-2018 11-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku
03-12-2020
Uchwała
nr 175/XXX/2020
10-12-2020 10-12-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020
Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Rędziny do 2023 roku
109 Świnna Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świnna do 2023 roku 30-04-2018
Uchwała nr
XLVIII/242/18
19-04-2018 10-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świnna do 2023 roku
110 Krzyżanowice Program Rewitalizacji dla Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023 24-04-2018
Uchwała nr 0007.XLI.36.2018
18-05-2018 18-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 / konkurs PO PT Program Rewitalizacji dla Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023
30-06-2020
Uchwała nr
XXI/47/2020
15-07-2020 15-07-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Program Rewitalizacji dla Gminy Krzyżanowice na lata 2016-2023
111 Konopiska Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023 29-05-2018
Uchwała nr 344/XLVIII/2018
07-05-2018 30-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Konopiska do roku 2023
112 Pawłowice Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023 29-05-2018
Uchwała nr XXXVIII/373/2018
8-05-2018 30-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Program Rewitalizacji Gminy Pawłowice 2018-2023
113 Hażlach Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata 2018-2023 28-05-2018
Uchwała nr
V/39/2018
7-05-2018 30-05-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Hażlach na lata 2018-2023
114 Świerklaniec Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świerklaniec na lata 2017-2023 30-05-2018
Uchwała nr
LVIII/389/18
17-05-2018 11-06-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 (konkurs PO PT) Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Świerklaniec na lata 2017-2023
115 Wyry Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyry do roku 2023 23-05-2018
Uchwała nr
XLII/399/2018
6-04-2018 14-06-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wyry do roku 2023
116 Ujsoły Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2023 31-08-2018
Uchwała nr XXXVI/297/2018
31-07-2018 5-09-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2023
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ujsoły na lata 2017-2023 (aktualizacja) 30-11-2018 uchwała nr II/20/2018 8-01-2019 15-01-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ujsoły
117 Imielin Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin 26-09-2018
Uchwała nr XLVI/293/2018
2-08-2018 8-10-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Imielin
118 Milówka Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milówka na lata 2018 - 2023 04-10-2018
uchwała nr XLVI/261/2018
9-08-2018 8-11-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Milówka na lata 2018 - 2023
119 Poręba Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+ 15-10-2018
uchwała nr LIX/375/18
28-11-2018 29-11-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Poręba 2020+
120 Ornontowice Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ornontowice do roku 2023 7-11-2018
uchwała nr XLVIII/407/18
18-09-2018 10-12-2018 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ornontowice do roku 2023

121 Piekary Śląskie Program Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2022 25-04-2019
uchwała nr VIII/107/19
11-03-2019 21-05-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Program Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie na lata 2016-2022

122 Świerklany Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2025 14-06-2018
uchwała nr 289/XLIII/18
21-05-2019 20-06-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2017-2025

123 Lubliniec Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja 17-12-2016
Uchwała nr 175/XVI/2019
30-12-2019 30-12-2019 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lubliniec na lata 2015-2023. Aktualizacja

124
Łaziska Górne
Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Łaziska Górne na lata 2020-2023
25-06-2020
Uchwała nr XXII/2014/20
14-05-2020 09-07-2020 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Łaziska Górne na lata 2020-2023

125
Goleszów
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2022-2030
25-05-2022
Uchwała nr 0007.51.2022
23-06-2022 14-07-2022 Ocena IZ RPO WSL 2014-2020

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2022-2030

Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś