Przejdź do treści głównej

Wydłużenie terminu ogłoszenia wyników konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych– konkurs


2020-06-16 09:15

Zmieniliśmy terminu ogłoszenia wyników konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-348/19 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z czerwca 2020 r. na sierpień 2020 r.

Przyczyną przedmiotowego przesunięcia jest:

  1. Liczba złożonych wniosków- pierwotny termin rozstrzygnięcia ustalony był przy założeniu, że nie przekroczy ona 20, natomiast w ramach konkursu zostały złożone 67 wnioski.
  2. Pandemia COVID-19, której początek zbiegł się z początkiem oceny formalno-merytorycznej, co spowodowało utrudniony kontakt z oceniającymi oraz wydłużenie przez nich terminu na złożenie oceny.
  3. Wnioski Beneficjentów o wydłużenie terminu złożenia formularzy negocjacyjnych i tym samym opóźnienie zakończenia procesu negocjacyjnego.
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś