Przejdź do treści głównej

Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór:
Zobacz w wybranym terminie
2016-06-03 15:31

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę  projektów  ocenionych  i  wybranych  do  dofinansowania w  ramach  konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 24 projekty na łączną kwotę dofinansowania 14 384 647,91 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś