Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Cenne wsparcie dla szpitali w regionie


2020-11-27 14:29

Już na początku pandemii COVID-19 Zarząd Województwa Śląskiego zadecydował o konieczności dodatkowego wsparcia  szpitali w regionie. Z pomocą przyszły środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szpitale pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem – wyjaśniał marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Dzięki współpracy Urzędu Marszałkowskiego i Komisji Europejskiej udało się przeznaczyć część niewykorzystanych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wsparcie szpitali. Podmioty medyczne  mogły złożyć wniosek na sprzęt, który z punktu widzenia ich jednostki był najważniejszy w walce z pandemią. Sytuacja epidemiologiczna wymagała przede wszystkim zakupu wyposażenia, umożliwiającego skuteczne ratowanie zdrowia i życia chorych na COVID-19.

Pieniądze trafiły do kluczowych z punktu widzenia zwalczania epidemii placówek wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

W sumie rozdysponowano 123 mln zł, z czego 105 mln zł to środki z Funduszy Europejskich.

Dzięki Funduszom Europejskim szpitale zostały doposażone w sprzęt niezbędny do ratowania życia osób z ciężką niewydolnością oddechową (respiratory, defibrylatory, urządzenia wspomagające oddychanie i terapię tlenem), urządzenia umożliwiające szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, w których przebywają osoby zarażone lub z podejrzeniem zarażenia oraz środki ochrony osobistej dla personelu medycznego jak kombinezony. 

Realne wsparcie

Blisko 4,5 mln zł dofinansowania otrzymało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pieniądze przeznaczono na kompleksową modernizację centralnej sterylizatorni oraz doposażenie izolatek dla małych pacjentów.
Wsparcie finansowe pomoże naszemu szpitalowi w profilaktyce i zwalczaniu COVID-19. Pozwoli na sprawną i skuteczną dezynfekcję szpitalnych izolatek oraz pomoże w prawidłowej sterylizacji sprzętu i narzędzi medycznych. To niezwykle ważne procedury, nie tylko w czasie pandemii koronawirusa – wyjaśnił dyrektor szpitala Marian Kreis.

Dzięki dofinansowaniu zarządzany przez niego szpital wprowadzi też system komputerowy do obsługi centralnej sterylizacji i stacji przygotowania łóżek.

Z kolei Bielskie Pogotowie Ratunkowe kupiło za środki z Funduszy Europejskich nowoczesny ambulans wyposażony między innymi w przenośny respirator i defibrylator oraz  tzw. Bio-bag, czyli komorę izolacyjną do przewozu osób zakażonych koronawirusem. Urządzenie pozwala na krótkotrwałą izolację chorego, tak aby nie doszło do wymiany patogenów z otoczeniem. Jest wielorazowe, łatwe do dezynfekcji.  Komorę ochronną wyposażono w kieszenie, przez które personel może podać pacjentowi leki lub przeprowadzić konieczne czynności, takie jak podłączenie drenów do pompy infuzyjnej bez kontaktu bezpośredniego z zakażonym – tłumaczy kierownik zespołów wyjazdowych i dyspozytorni Wojciech Biela.

Ochrona osobista

Komplementarnym uzupełnieniem wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które jest dedykowane bezpośrednio  podmiotom medycznym, jest projekt, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który pozwala dodatkowo doposażyć placówki medyczne. 

Nadzór nad jego realizacją sprawuje Fundusz Górnośląski S.A., który za 65 mln zł, zakupił środki ochrony osobistej dla medyków z 26 szpitali.

Pomocą są objęte placówki, które decyzją wojewody zostały postawione w stan podwyższonej gotowości w związku z sytuacją epidemiczną oraz te, które udzielają specjalistycznych świadczeń medycznych, kluczowych z punktu widzenia przeciwdziałania COVID-19. 

Dotychczas Fundusz Górnośląski S.A. zakupił niemal 4 mln środków ochrony indywidualnej, tj. maseczek, rękawiczek, fartuchów, przyłbic itp., z czego ok. 1,5 mln sztuk już przekazano 26 szpitalom.

Dzięki wsparciu jakie otrzymujemy, jesteśmy w pełni zabezpieczeni w środki osobistej ochrony personelu medycznego. Dziękujemy! – napisali ostatnio do Funduszu Górnośląskiego pracownicy Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Wsparcie szpitali w czasie pandemii 

Infografika. Wsparcie szpitali

INFOGRAFIKA - WSPARCIE SZPITALI W CZASIE PANDEMII


Linki zewnętrzne
Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś