Przejdź do treści głównej

Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych


Zobacz również:
Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię wynik:
Pokaż wyniki
od 2018-08-27 [10:00] do 2018-08-27 [13:00]
Data publikacji: 2018-08-06 10:29

Wsparcie Funduszy Europejskich na rozwój usług społecznych i zdrowotnych
Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - założenia konkursów 9.2.5 i 9.2.6 

Spotkanie przeznaczone jest dla instytucji, które planują realizować projekty współfinansowane ze środków funduszy unijnych z zakresu świadczenia usług społecznych i/lub zdrowotnych na terenie województwa śląskiego.

Organizator 
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej.

Termin i miejsce spotkania:
Termin: 27 sierpień 2018r.
Godziny spotkania: 10.00-13.00
Miejsce: Lokalny Punkt Informacyjny w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 367 (sala konferencyjna II piętro)

Tematyka spotkania:
Na spotkaniu zostaną omówione podstawowe założenia 3 konkursów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego:

1. Konkurs - poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych – konkurs

Dotyczący wsparcia z zakresu:
- podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej, wspierających proces deinstytucjonalizacji.
- działań na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
- działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania (…)

2. Konkurs - poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Dotyczący działań z zakresu deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez np. wsparcie lub tworzenie DDOM

3. Konkurs - poddziałanie 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs
Dotyczący wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym - organizacja szkół świadomego rodzicielstwa, działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ

Zasady rekrutacji:
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego ( formularz dostępny na stronie bcp.org.pl w zakładce Aktualności LPI) i przesłanie go na następujący adres mailowy: lpibielsko@bcp.org.pl

Aby wziąć udział w spotkaniu niezbędne jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Państwa danych osobowych i wyrażenie zgody zawartej w formularzu zgłoszeniowym poprzez podpis w wyznaczonym miejscu. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mai
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, to prosimy o kontakt.
Udział w szkoleniu jest BEZPŁATNY

Kontakt:
Izabela Baszczyńska, tel. 33 49-60-201 e-mail: lpibielsko@bcp.org.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś