Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wsparcie dla państw UE przyjmujących uchodźców z Ukrainy


2022-03-22 15:18

Komisja Europejska (KE) ogłosiła specjalne zaproszenie do składania wniosków w ramach Instrumentu Wsparcia Technicznego (TSI) w celu wsparcia państw członkowskich UE, które przyjmują uchodźców z Ukrainy w związku z inwazją Rosji na ten kraj, i stopniowego zmniejszania ich zależności od paliw kopalnych z Rosji.

Unia Europejska zareagowała na inwazję Rosji na Ukrainę szybko, wspólnie i zdecydowanie. Elastyczny Instrument Wsparcia Technicznego można dostosować do różnych okoliczności politycznych. W obecnej sytuacji może on pomóc państwom członkowskim przyjmującym i integrującym ludzi uciekających z Ukrainy przed wojną oraz zmniejszyć zależność tych państw od paliw kopalnych, w tym paliw z Rosji, poprzez inwestowanie w czyste źródła energii i energooszczędne technologie – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Instrument wsparcia potrzeb w sytuacjach nadzwyczajnych

W ramach ogłoszonego zaproszenia państwa członkowskie mogą już teraz składać do Komisji wnioski o wsparcie techniczne w następujących obszarach:

  • Budowanie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych w celu przyjmowania osób uciekających z Ukrainy przed wojną – obejmuje to pomoc organom krajowym w dostosowaniu i przyspieszeniu dostępu do podstawowych usług, takich jak zakwaterowanie, edukacja, opieka zdrowotna i miejsca pracy w ramach systemu tymczasowej ochrony; państwa członkowskie mogą przesyłać Komisji wnioski o wsparcie specjalne do 8 kwietnia 2022 r.
  • Wzmocnienie integracji społecznej i gospodarczej uchodźców z Ukrainy – jeśli chodzi na przykład o dostęp do rynku pracy, KE będzie wspierać państwa członkowskie w stworzeniu znormalizowanego mechanizmu uznawania kwalifikacji akademickich uchodźców; państwa członkowskie mogą przesyłać Komisji wnioski o wsparcie specjalne do 8 kwietnia 2022 r.
  • Jak najlepsze wykorzystanie dostępnych funduszy UE w celu zapewnienia zakwaterowania rodzinom lub dzieciom bez opieki państwa członkowskie mogą przesyłać Komisji wnioski o wsparcie specjalne do 8 kwietnia 2022 r.
  • Stopniowe zmniejszanie zależności państw członkowskich od paliw kopalnych z Rosji konieczne będzie m.in. określenie najlepszych reform i inwestycji na szczeblu krajowym, regionalnym i ponadgranicznym, zgodnie z planem Komisji REPowerEU; pomoże to zdywersyfikować dostawy energii, przyspieszyć przejście na energię ze źródeł odnawialnych i poprawić efektywność energetyczną; państwa członkowskie mogą przesyłać Komisji wnioski o wsparcie specjalne do 24 marca 2022 r.

Co dalej?

Państwa członkowskie mogą przesyłać Komisji wnioski o wsparcie specjalne za pośrednictwem krajowych organów koordynujących. Komisja udzieli wsparcia po zatwierdzeniu wniosku.

Kontekst

TSI jest głównym instrumentem, za pomocą którego Komisja zapewnia wsparcie techniczne reform w UE na wniosek organów krajowych. Jest on częścią wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz planu odbudowy dla Europy. Opiera się na sukcesie poprzedniego programu wspierania reform strukturalnych, który od 2017 r. umożliwił wdrożenie ponad 1 400 projektów z zakresu wsparcia technicznego we wszystkich państwach członkowskich.

9 marca 2022 r. Komisja zatwierdziła 225 nowych projektów w ramach tegorocznej rundy TSI, aby wesprzeć państwa członkowskie w przygotowywaniu, opracowywaniu i wdrażaniu reform, które doprowadzą do powstania nowoczesnej i odpornej administracji publicznej, strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz odpornych gospodarek. Wiele projektów wspierających przyczynia się do realizacji krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności.

Specjalne zaproszenia do składania wniosków w ramach TSI mogą być ogłaszane poza cyklem rocznym w przypadku pojawienia się szczególnych potrzeb. Miało to miejsce w czerwcu 2021 r. w związku z realizacją planów odbudowy i zwiększania odporności zapewniających dostęp do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Podobnie dzieje się teraz w odpowiedzi na inwazję Rosji na Ukrainę.

Dodatkowe informacje

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś