Przejdź do treści głównej

Wskaźnik N+3 dla Programu Regionalnego już osiągnięty !!!


2018-10-05 14:00

Dzisiaj, zgodnie z planem, do Komisji Europejskiej został wysłany wniosek o płatność, którego wartość daje łącznie prawie 490 mln euro rozliczonych z Komisją w ramach Programu czyli 102% zakładanego poziomu dla zasady N+3.

To pozwala ogłosić, że przekroczyliśmy już magiczny wskaźnik określony dla zasady N+3, zakładany na 2018 rok.  Poziom tego wskaźnika jest liczony dla całego Programu jak i dla poszczególnych funduszy z osobna. Warto więc podkreślić, że poziom 100% dla Europejskiego Funduszu Społecznego osiągnęliśmy już w połowie września (wniosek z 21 września br.). Obecny wniosek o płatność podnosi nam wskaźnik rozliczeń z KE wyznaczony dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a zarazem wypełnia łączny wskaźnik dla całego RPO WSL.   

Zasada N+3 to jedna z reguł zarządzania finansowego publicznymi środkami wspólnotowymi. W programach operacyjnych ustanowione są minimalne kwoty wydatkowania na każdy rok (N). Kwoty te należy zadeklarować do KE najpóźniej w ciągu trzech kolejnych lat (N+3). Stąd powszechnie stosowana nazwa zasady: n+3. Jeśli instytucja zarządzająca programem w roku n+3 certyfikuje kwotę mniejszą niż roczna transza środków alokowanych w roku N, to bezpowrotnie traci wartość różnicy. Na poziom certyfikacji wydatków do KE w sposób istotny przekładają się wnioski o płatność składane przez beneficjentów.

W lewym górnym rogu grafiki napis w ramce:  Realizacja celu N+3.Na głównym planie widać drogę, na której są zaznaczone 4 pomarańczowe punkty. Pierwszy z nich jest opatrzony opisem: 30 września: EFRR: 94,85%, EFS: 103,58%, Razem: 97,3%. Po rawejstronie widać tablicę informacyjną z napisem 100%. Drugi z kolei punkt: 12 października: EFRR: 101,37%, EFS: 103,58%, Razem: 101,99%. Kolejny punkt wskazuje na datę 30 października i przedstawia: EFRR 103,03%, EFS: 110,25%, Razem: 105,06%.  Ostatni, to data 15 listopada i pokazuje: EFRR: 110,8%, EFS: 110,25%, Razem: 110,64%

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś