Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Województwo poszukuje partnerów do projektu


Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:
Pokaż wiadomości
Pokaż według
2015-07-06 15:36

Program Regionalny 2014-2020 przewiduje wsparcie dla projektów, których celem jest poprawa jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP w regionie. Konkurs dla projektów z tego obszaru jest przewidziany jesienią br.

Województwo Śląskie przygotowuje się do złożenia projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania”, którego realizację przewiduje na przestrzeni lat 2016 /2018. Projekt będzie miał na celu budowanie przewagi konkurencyjnej województwa opartej na programowaniu zmian gospodarczych jak również usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego, pozycjonowania kluczowych obszarów technologicznych oraz oceny skuteczności działań służących kreowaniu regionalnej polityki technologicznego rozwoju województwa śląskiego i wzmocnienia regionalnej specjalizacji. Wśród zdefiniowanych celów projektu są również: wzmocnienie potencjału adaptacyjnego regionu, budowa relacji sektora B+R, przedsiębiorstw, IOB i władz regionu jak również tworzenie i rozwój narzędzi strategicznego zarządzania rozwojem innowacji i upowszechnianie najlepszych praktyk, w zakresie promowania postaw przedsiębiorczych.

Województwo Śląskie jako lider projektu, obecnie planuje nawiązać współpracę z podmiotami, które dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje m.in. do prowadzenia działań w ramach obserwatorium specjalistycznego w obszarze zgodnym z Programem Rozwoju Technologii na lata 2010-2020, do oceny poziomu technologicznego w kierunku weryfikacji i wyłaniania nowych specjalizacji technologicznych regionu jak również kwalifikacje pozwalające na formułowanie rekomendacji dla polityki proinnowacyjnej regionu w zakresie inteligentnych specjalizacji.

Stosowne ogłoszenie nt. szczegółów otwartego konkursu ofert znajduje się na stronie BIP

Konkurs potrwa do 31 lipca br. Po tym terminie, do końca sierpnia br. planuje się jego rozstrzygnięcie i wyłonienie partnerów projektu, którzy wraz z liderem projektu będą pracowali nad ostatecznym kształtem wniosku o dofinansowanie.

 

W latach 2008-2013 samorząd województwa śląskiego realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, trzy edycje projektu systemowego pt. „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”. Następnie w ramach obszaru pn.„Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” realizował projekt pt. „ Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, który potrwa do września br.

Projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w partnerstwie z Głównym Instytutem Górnictwa; Parkiem Naukowo-Technologicznym TECHNOPARK Gliwice; konsorcjum Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp.z.o.o., Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi; oraz Parkiem Naukowo-Technologicznym EURO-CENTRUM. Jednym z rezultatów projektu jest współpraca ww. partnerów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych, której zadaniem jest tworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiana danych pomiędzy środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś