Przejdź do treści głównej

Wnioski złożone w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych (RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16)


2016-11-22 11:30

Kontur budynku urzędu z literami FS pośrodku
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne     i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych. Lista wniosków dostępna jest w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś