Przejdź do treści głównej

Wnioski złożone w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2018-07-03 11:44

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-010/18 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach i rozpoczęliśmy ich weryfikację i ocenę.

Rozpatrzymy 58 wniosków o ogólnej wartości prawie 147,9 mln zł i  wartości wnioskowanego dofinansowania blisko 90,5 mln zł.

W podziale na typ projektu oraz statusu przedsiębiorstwa dane prezentują się następująco:

  • w ramach 1 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 4 wnioski, których wartość całkowita wynosi ponad 6,7 mln zł, a wartość dofinansowania ponad 2,3 mln zł;
  • w ramach 1 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – nie złożono wniosków;

  • w ramach 2 typu projektu dla sektora MŚP – złożono 48 wnioski, których wartość całkowita osiągnęła blisko 123,5 mln zł, a wartość dofinansowania to ponad 79,5 mln zł;
  • w ramach 2 typu projektu dla dużych przedsiębiorstw – złożono 6 wniosków, których wartość całkowita wyniosła ponad 17,7 mln zł, przy wartości dofinansowania przekraczającej 8,7 mln zł.

Rozpoczęlismy weryfikację warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny kryteriów formalnych wniosków.

Przypominamy, że:
Zgodnie z regulaminem konkursu pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt A.1.1 wniosku. stąd prośba do wnioskodawców o bieżące sprawdzanie skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie/ poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Listy złożonych wniosków, podzielone ze względu na typ projektu oraz status przedsiębiorstwa, znajdują się w załącznikach poniżej.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś