Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Wnioski złożone w II rundzie naboru z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – „Silesia pod błękitnym niebem”


2020-01-30 12:29

29 stycznia 2020 roku zakończył się nabór wniosków w ramach II rundy konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Łącznie w II rundzie konkursu zostały przyjęte 4 wnioski, których wartość wydatków wyniosła ogółem ponad 10,5 mln zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania ponad 6 mln zł. Wszystkie wnioski zostały złożone przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Lista złożonych wniosków znajduje się w załączniku poniżej.


Instytucja Organizująca Konkurs rozpoczęła weryfikację spełnienia warunków formalnych, występowania oczywistych omyłek i oceny spełnienia kryteriów formalnych wniosków złożonych w ramach konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. Prosimy o bieżące monitorowanie skrzynki dla wskazanego adresu e-mail.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-021/19, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś