Przejdź do treści głównej

Większe dotacje dla wybranych projektów rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i rewitalizacji obszarów zdegradowanych


2017-08-21 09:45

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursów:

  • RPSL.10.02.02-IZ.01-24-097/16 dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT Subregionu Południowego;

  • RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16 dla poddziałania 10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT Subregionu Centralnego;

  • RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16 dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Południowego.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu zostało udzielone wnioskodawcom, których projekty wynikają z Programów Rewitalizacji oraz spełniają pozostałe kryteria wskazane w regulaminach w/w konkursów. Dofinansowanie pochodzi ze środków budżetu państwa.

Poniżej zamieszczamy listy ocenionych wniosków o dofinansowanie w konkursach.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś