Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Weryfikacja wniosków złożonych w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach


2021-06-24 15:16

Rozpoczęliśmy weryfikację spełnienia formalnych kryteriów wyboru projektów i oczywistych omyłek wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21 pismo do wnioskodawcy dotyczące poprawy/uzupełnienia wniosku o dofinansowanie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany w pkt. A.1.1 wniosku. W związku z tym informujemy o konieczności bieżącego monitorowania wskazanej skrzynki mailowej.

Termin na uzupełnienie/poprawę wniosku wynosi 7 dni od dnia następującego po dniu wysłania wnioskodawcy wezwania.

Uzupełnienie wniosku o dofinansowanie należy złożyć w sposób opisany w podrozdziale 2.7 Regulaminu konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-027/21, z wyłączeniem regulacji dotyczącej terminu wskazanego w punkcie 1 rozdziału 2.7.

Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś