Przejdź do treści głównej
PRZEJDŹ NA NOWĄ STRONĘ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO
2021-2027

Realizacja i rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków REACT-EU


od 2022-05-17 [09:00] do 2022-05-17 [15:00]
Data publikacji: 2022-04-29 10:34

Zapraszamy 17 maja na webinarium.

Organizator

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia
Kiedy:  17 maja 2022 r. (wtorek)
O której: 9:00-15:00
Jak: Szkolenie online za pomocą aplikacji "Microsoft Teams"

Tematyka szkolenia– m.in.:

 • Co to jest REACT-EU i kto może z niego skorzystać?
 • Oś priorytetowa XIV RPO WSL Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 –REACT-EU.
 • Szczegółowe zasady kwalifikowalności wydatków w ramach REACT-EU.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w zakresie oszczędności i efektywności jego poniesienia.
 • Realizacja rzeczowa i finansowa w projekcie.
 • Wymagane załączniki do wniosku o płatność wraz z zasadami opisu dokumentu księgowego, a także warunki dokumentowania spełnienia zasad kwalifikowalności dla poszczególnych rodzajów wydatków/kosztów.
 • Dochód/przychód incydentalny w projekcie.
 • Zamówienia udzielane w projekcie.

Prowadzący

Marek Świć –prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20‑letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans.

Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia.

Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS.  Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
 • Udział w szkoleniu zostanie potwierdzony e-mailem (na adres mailowy podany w formularzu), w którym prześlemy link umożliwiający udział.
 • Udział w webinarium jest bezpłatny.

Webinarium- co i jak?

 • Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Niezastosowanie się grozi usunięciem ze szkolenia!
 • Zabrania się udostępniania linku do szkolenia innym osobom. W webinarium biorą udział osoby, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rejestracji.
 • Podczas szkolenia mikrofony i kamery uczestników powinny być wyłączone.
 • Po zakończonym szkoleniu uczestnik wypełnia ankietę ewaluacyjną online.

 Kontakt

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt na adres e-mail: szkoleniarpo@slaskie.pl, tel. 32 77 99 186.Poleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś