Przejdź do treści głównej

Webinarium o prowadzeniu ewidencji księgowej w tym kwalifikowalność VAT


od 2020-10-06 [09:00] do 2020-10-06 [15:00]
Data publikacji: 2020-09-29 13:21

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego zaprasza 6 października na webinarium. 

Organizator

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Termin i miejsce szkolenia

Termin: 6.10.2020 r. (wtorek)
Godz. spotkania: 9:00-15:00
Szkolenie online: za pomocą platformy ZOOM

Tematyka szkolenia

 • Zasady prowadzenia księgowości projektu.
 • Zakładowy plan kont.
 • Dostosowanie polityki rachunkowości.
 • Zasady dokumentowania i ewidencjonowania kosztów w projekcie.
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów.
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie.
 • Personel projektu.
 • Rozliczanie delegacji personelu projektu.
 • Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych.
 • Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowanych.
 • Poprawność kwalifikowania w projekcie podatku VAT – m.in. na podstawie statusu podatnika, możliwości odzyskania podatku VAT, sporządzanej dokumentacji w zakresie podatku VAT.
 • Eliminacja podejrzenia/ryzyka podwójnego finansowania wydatków w świetle Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.
 • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność dotyczących ewidencji podatkowej i podatku VAT charakterystycznych dla projektów współfinansowanych w ramach EFRR.
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont, informacja o sposobie wyodrębnienia ewidencji księgowej).
 • Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT (prewspółczynnik, współczynnik proporcji).
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową (oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT, dokumenty OT potwierdzające wartość księgową projektu, jeśli w projekcie powstają środki trwałe).

Prowadzący

Gabriela Suski - Borek 

Zasady rekrutacji

 • Rejestracja na szkolenie online odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail. 
 • Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.

Webinarium

 • Przy logowaniu do spotkania prosimy o użycie imienia i nazwiska podanych podczas rejestracji. Niezastosowanie się grozi usunięciem ze szkolenia!
 • Zabrania się udostępniania odnośnika do szkolenia innym osobom. W webinarium biorą udział osoby, które otrzymały e-mailowe potwierdzenie rejestracji.
 • Podczas webinarium mikrofony i kamery uczestników powinny być wyłączone. Mikrofonu używamy tylko do zadania pytania prowadzącemu.
  Po zakończonym webinarium uczestnik wypełnią ankietę ewaluacyjną online.

W przypadku wyczerpania liczby wolnych miejsc na webinarium informujemy o kolejnym terminie szkolenia. tj. 23 października br. 

Informacji udziela
Paweł Tułodziecki, tel. 32 422 24 46, p.tulodziecki@subregion.plPoleć innym:
Facebook G+ Twitter Pint.
Pomóż nam poprawić serwis
Anuluj
Czy treść na tej stronie była pomocna? Zgłoś